Liczba odwiedzin strony: 37400 Osób na stronie: 1
 

Bogumiła Drozda, Barbara Smolarek  
Kancelaria notarialna s.c

 
 
Bogumiła Drozda, Barbara Smolarek
Kancelaria notarialna s.c
 
Grodzka 6/7
85-109 Bydgoszcz
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 167 poz. 1748 - Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Osoba zamierzająca nadać towarowi przeznaczenie celne zniszczenia towaru składa wniosek o...
Monitor Polski 1997 Nr 27 poz. 255 - Sposób wystawiania recept
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wystawiania recept. (M.P. z dnia 30 kwietnia 1997 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61, z 1989 r. Nr 30, poz. 158 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) oraz art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne...